Is-raddedig

Cyrsiau 3 Blynedd

Fel rheol, dyma’r gofynion derbyn isaf ar gyfer cyrsiau 3 blynedd sy’n arwain yn uniongyrchol at Statws Athro Cymwysedig (SAC):

 • TGAU Graddfa C neu uwch (neu gyfwerth) mewn Saesneg a mathemateg.
 • Ar gyfer Cynradd, TGAU Graddfa C neu uwch (neu gyfwerth) mewn gwyddoniaeth.
 • 2 lwyddiant mewn lefel-A (fel rheol, lleiafswm o 80 o bwyntiau UCAS) neu gyfwerth (gweler gofynion cyrsiau unigol am fanylion).  Derbynnir y Fagloriaeth Gymreig.
 • Rhaid ichi feddu ar y cymwysterau angenrheidiol cyn dechrau’r cwrs.

Cyrsiau 2 flynedd

Fel rheol, dyma’r gofynion derbyn lleiaf ar gyfer cyrsiau 2 flynedd sy’n arwain yn uniongyrchol at Statws Athro Cymwysedig (SAC):

 • TGAU Graddfa C neu uwch (neu gyfwerth) mewn Saesneg a mathemateg.
 • Cwblhau 1 flwyddyn mewn addysg uwch yn llwyddiannus (fel rheol, 120 o gredydau ar lefel 4) mewn pwnc/ pynciau cysylltiedig. Er enghraifft, HND, credydau’r Brifysgol Agored, cymwysterau galwedigaethol neu broffesiynol.
 • A oes gennych gymwysterau o wlad dramor? Gwiriwch eich cymwysterau ar wefan NARIC.
 • Cewch fwy o fanylion am y cyrsiau sydd ar gael ym Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Newidiadau o 2014/15

Gydag effaith o fynediad i raglenni HCA dechrau yn y flwyddyn academaidd 2014/15, yr isafswm gofynion mynediad statudol wedi newid.

Yr isafswm gofynion mynediad statudol o TGAU gradd C neu gymhwyster cyfwerth mewn mathemateg a Saesneg, wedi newid i TGAU gradd B neu gyfwerth.

Mae gofyniad mynediad statudol ychwanegol ar gyfer ymgeiswyr i gyrsiau cynradd, a rhaid bod gan yr ymgeiswyr hynny gymhwyster TGAU gradd C neu gyfwerth mewn gwyddoniaeth yn ogystal. Nid yw hyn wedi newid a bydd y gofyniad presennol yn parhau yn eu lle.
 

Yn Edrych i ddysgu, ond heb y lleiafswm o bynciau TGAU? Darllenwch fwy>>
Tystysgrif Addysg Uwch – Cyflwyniad i Addysgu Uwchradd

Nid oes gofynion derbyn academaidd ffurfiol, ond dylech allu dangos dawn mewn mathemateg, gwyddoniaeth, TGC neu ddylunio a thechnoleg, a dymuno cael hyfforddiant fel athro/ athrawes uwchradd.

 • Bydd y cwrs yn eich paratoi i ateb y gofynion derbyn ar gyfer rhaglen radd 2-flynedd y BSc (Anrh) gyda SAC.
 • Gellwch gwblhau’r cwrs o fewn blwyddyn yn llawn-amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser. 
 • Nid oes angen ichi gwblhau cwrs Mynediad.  
 • Cysylltwch â Phrifysgol Cymru, Casnewydd am fwy o fanylion. 

 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education