Proffiliau Myfyrwyr

Beth sydd gan ein ôl-raddedigion i ddweud! 

Enw: Aakhila Fayaz
Cwrs: TAR Cemeg, Prifysgol Bangor
Darllenwch fwy >>

 

Enw: Jane Wyn
Cwrs: TAR Saesneg 
Prifysgol Aberystwyth

Darllenwch fwy >>

 

Enw: Jennifer Ellison
Cwrs: TAR Bioleg, Prifysgol Metropolitan Abertawe
Darllenwch fwy >>

 

Enw: Mark Poole
Cwrs:
TAR Addysg Gorfforol,  Prifysgol Metropolitan 
Caerdydd  

Darllenwch fwy >>

 Enw:  Louise Lewis
Cwrs: Addysgu Eto,
Y Brifysgol Agored

Darllenwch fwy >>

 

 


  

 Beth sydd gan ein israddedigion i ddweud!

Emma Davies

Enw: Hannah Macguire
Cwrs: BSc (Anrh) Addysgu Uwchradd Dylunio a Thechnoleg gyda SAC, Prifysgol De Cymru
Darllenwch fwy >>
 

Hannah Macguire

Enw: Hannah Macguire
Cwrs: BSc Mathemateg Uwchradd gyda Gwyddoniaeth gyda SAC, Prifysgol De Cymru
Darllenwch fwy >>
 

Enw: Chris Silvester
Cwrs: BSc Mathemateg Uwchradd ac  ICT  gyda SAC, Prifysgol De Cymru
Darllenwch fwy >>
 
 


  
Enw: Jan Gravell
Cwrs: Tystysgrif Addysg Uwch Cyflwyniad i Addysgu Uwchradd, Prifysgol De Cymru
Darllenwch fwy >>

 Clare Dobbs

Enw: Clare Dobbs
Cwrs:BA Addysg Uwchradd Cymraeg,
Prifysgol Metropolitan 
Caerdydd  

Darllenwch fwy>>

 Vanessa

 Enw: Vanessa Watts
Cwrs: BSc (Anrh) Addysgu Uwchradd Dylunio a Thechnoleg gyda SAC, Prifysgol De Cymru
Darllenwch fwy >>

 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education