Jan Gravell

Newid Gyrfa.

Cymhwysodd Jan Gravell fel athrawes fathemateg ar ôl penderfynu newid cyfeiriad ei gyrfa o fancio. Wedi cofrestru yn y lle cyntaf ar y cwrs Cyflwyniad i Addysgu Uwchradd arloesol, dewis poblogaidd i bobl sy’n newid gyrfa, symudodd ymlaen yn llwyddiannus i un o raglenni gradd hyfforddi athrawon BSc carlam dwy flynedd Casnewydd. Ar ôl cwblhau’r BSc Mathemateg Uwchradd gyda TGCh gyda Statws Athro Cymwysedig aeth Jan i’w swydd addysgu gyntaf yn Ysgol Uwchradd Abersychan, ysgol lle y bu ar un o’i hymarferion addysgu. Dywed Jan am ei newid gyrfa, “Mae’n benderfyniad nad wyf erioed wedi bod yn edifar amdano, rwyf wedi bod yn addysgu mathemateg yn Ysgol Uwchradd Abersychan am bum mlynedd nawr ac er mai dyma’r swydd fwyaf anodd rwyf erioed wedi ei gwneud, mae’n hynod gwerth chweil; mae’n fy herio, mae pob diwrnod yn wahanol ac mae gweithio ochr yn ochr â phobl ifanc yn fraint fawr.”

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education