Jennifer Ellison

Pam dewisoch chi astudio i fod yn athrawes yn Abertawe?

Dewisais astudio’r cwrs TAR yn Abertawe oherwydd ei enw da, ei leoliad a’r ffaith ei fod  dramor! Dw i’n dod o Ontario, Canada a dw i’n hoffi teithio a phrofi diwyllianau eraill. Mae Abertawe yn berffaith ar gyfer y pethau hyn.

Sut rydych chi wedi gallu cyfuno eich diddordebau  â’ch astudiaethau?

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn achub bywyd a chystadlu o oedran ifanc. Roeddwn i wrth fy modd yn gallu dilyn fy hobi tra’n astudio yng Nghymru. 

Ar ôl gorffen fy nghwrs yn Abertawe dw i’n gobeithio aros yn y DU i gwblhau fy mlwyddyn  Athrawes Gymwysedig Newydd fel athrawes wyddoniaeth uwchradd.
 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education