Louise Lewis

Sut paratôdd y cwrs chi ar gyfer gyrfa yn ôl yn addysgu?

Roedd yn fraint cael lle ar y cwrs rhagorol hwn. Heb addysgu am bum mlynedd roedd y profiadau o gymorth i mi gael swyddi fel athro rhan amser dros dro i lenwi cyfnod mamolaeth. Yn fwy diweddar enillais i swydd barhaol mewn ysgol uwchradd 11-18 dda  Roedd y cwrs wedi’i drefnu’n dda o’r cychwyn ac roedd y tiwtoriaid wrth law yn dilyn y cyfnod chwe mis. Roedd o fudd mawr i gwrdd ag athrawon mewn sefyllfa debyg i fi a roeddwn i’n awyddus i ddychwelyd i’r ystafell ddosbarth hyd yn oed ar ôl y cyfarfod dydd Sadwrn cyntaf ym mis Ionawr. 

Fwynheuoch chi arsylwi ar wersi mewn ysgol?

Do! Roedd y cyfnod chwe diwrnod mewn ysgol leol yn fuddiol i fi siarad â llawer o’r athrawon. Roedd o gymorth i mi ymgyfarwyddo â’r newidiadau oedd wedi digwydd. Yn fwy pwysig roedd yn bosibl i fi weld nad oedd llawer wedi newid a gallwn i ddychwelyd i addysgu’n llawn amser ac “addysgu eto” fel yr oeddwn wedi’i wneud flynyddoedd cynt!.

Pa mor ddefnyddiol oedd yr aseiniadau?

Roeddent yn werthfawr iawn. Roeddwn i’n cyfeirio atynt wrth baratoi ar gyfer cyfweliadau. Baswn i’n argymell Addysgu Eto i unrhyw un sy’n ystyried dychwelyd i’r ystafell ddosbarth ar ôl absenoldeb hir neu fyr. Bydd o help sylweddol! Pob lwc!

 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education