Cyflog a Manteision

Faint fyddech chi’n ei ennill?

Mwy na fyddech chi’n meddwl!

  • Mae athrawon sydd wedi cymhwyso yn cael eu talu yn ôl graddfeydd tâl sy’n cael eu diweddaru gan y Llywodraeth bob mis Medi. Byddwch chi’n cychwyn ar y ‘brif’ raddfa dâl a byddwch yn symud i fyny un cam bob blwyddyn, os bydd eich perfformiad yn foddhaol, nes i chi gyrraedd y lefel uchaf, neu’n symud i raddfa arall ar gyfer swydd wahanol neu lefel wahanol o brofiad.
     
  • Wyddoch chi fod athro neu athrawes yng Nghymru, sydd newydd gymhwyso, yn ennill o leiaf £22,467 o fis Medi 2009 ond fe allan nhw gychwyn yn uwch ar y raddfa os oes ganddyn nhw brofiad blaenorol?

 

 

Cymru a Lloegr (ac eithrio Llundain a’r cyrion)

Canol Llundain Llundain Fwyaf Cyrion Llundain
Prif raddfa gyflog, gan gynnwys athrawon newydd gymhwyso
Mwyafswm £33,160 £38,241 £36,906 £34,249    
Lleiafswm £22,467 £28,098 £26,139 £23,547

 gweld: http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/salary/teaching-salary-ranges.aspx

Ar ben eich cyflog sylfaenol, cewch amryw o fuddiannau eraill, gan gynnwys:

• Taliadau cyfrifoldebau dysgu – mwy o arian os byddwch chi’n derbyn mwy o gyfrifoldebau.
• Pensiwn athrawon – y cynllun pensiwn mwyaf ond un yn y sector cyhoeddus yng ngwledydd Prydain.
• Gwyliau – mwy o wyliau na llawer o bobl mewn proffesiynau eraill.

Mae athrawon yng Nghymru - o’r rhai sydd newydd gymhwyso i’r rhai sydd wedi cael statws prifathrawon – yn gallu ennill mwy o lawer na fyddech yn meddwl ac mae’r proffesiwn yn cynnig cyfleoedd ardderchog i symud ymlaen yn gyflym yn gynnar yn eich gyrfa.    I gael gwybod am raddfeydd cyflog dysgu, edrychwch ar tâl a buddiannau’r.

 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education