Sut i Wneud Cais

Cyrsiau ôl-raddedig

Bydd y Gofrestrfa Hyfforddiant Athrawon i Raddedigion (GTTR) ar agor i geisiadau o ganol mis Medi.  Am gyrsiau TAR Cynradd sy’n cychwyn ym mis Medi bydd angen gwneud cais i’r Gofrestrfa erbyn 1 Rhagfyr. Cewch anfon cais ar unrhyw adeg yn y flwyddyn ond rydym ni’n argymell eich bod yn cyflwyno’ch cais yn gynnar, yn enwedig i bynciau cystadleuol megis hanes neu ymarfer corff. 

Cyrsiau israddedig 

Cewch wneud cais i UCAS ar unrhyw adeg yn y flwyddyn ond rydym ni’n argymell eich bod yn cyflwyno’ch cais yn gynnar; erbyn canol Ionawr. 

Y Brifysgol Agored

Dysgu Eto / Teach Again - Trevor Scott, ffôn: 02920 262770 neu 02920 471019 ebost: J.T.Scott@open.ac.uk
Paratoi i Ddysgu – ebostio Clare Schroder
c.a.schroder@open.ac.uk.

Rhaglen Athrawon i Raddedigion 

yn berthnasol i

 
A hoffech air o gyngor ynghylch sut i wneud cais?

Gall llawer o wybodaeth ar gael ar wefan yr Adran Addysg.

Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru: Laura Pritchard-Jones l.pritchard-jones@bangor.ac.uk
 
Canolfan Addysg Athrawon De-orllewin Cymru: Emma Leigh postgraduate@uwtsd.ac.uk
   
Canolfan Addysg Athrawon De-ddwyrain Cymru: 02920416766 csepartnerships@cardiffmet.ac.uk

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education