Cyn i chi hyfforddi

Tystysgrif Addysg Uwch: Cyflwyniad i Ddysgu Uwchradd

Mae’r cwrs yma i bobl sydd heb gymwysterau academaidd ffurfiol, neu sydd â dim ond ychydig o gymwysterau, ond bod ganddyn nhw ddawn am Fathemateg, Gwyddoniaeth neu Ddylunio a Thechnoleg, ac sydd am hyfforddi i fod yn athrawon ysgolion uwchradd.
Bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer gofynion mynediad rhaglenni gradd BSc (Anrh) sy’n para am ddwy flynedd ac yn rhoi Statws Athro Cymwysedig.
Mae’n bosib astudio’r cwrs hwn yn llawn-amser am un flwyddyn neu am ddwy flynedd rhan-amser. Does dim rhaid bodloni’r gofynion mynediad drwy ddilyn cwrs Mynediad cyn gwneud y Dystysgrif.
 
Cysylltwch â Phrifysgol Cymru, Casnewydd am ragor o fanylion.

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education