Lleoliad Cychwynnol Hyfforddi Athrawon yng Nghymru

 

  Aberystwyth Bangor Abertawe  Caerfyrddin Caerdydd Casnewydd

CYN I CHI HYFFORDDI

         
CYRSIAU GLOYWI          
OL-RADDEDIG
Cynradd            
 
Uwchradd            
Celf a dylunio            
Bioleg            
Astudiaethau Busnes            
Cemeg            
Dylunio a Technoleg            
Drama            
Saesneg            
Gwyddoniaeth            
Daearyddiaeth            
Hanes            
TGCh            
Mathemateg            
Ieithoedd Tramor Modern            
Cerddoriaeth            
Gweithgareddau Awyr Agored            
Addysg Gorfforol            
Ffiseg            
Addysg Grefyddol            
Cymraeg            
 
ISRADDEDIG
Cynradd            
 
Uwchradd            
Dylunio a Technoleg            
Drama            
Frangeg            
Mathemateg gyda TGCh            
Mathemateg gyda Gwyddoniaeth            

Cerddoriaeth

           
Gwyddoniaeth gyda Mathemateg            
Gwyddoniaeth gyda TGCh            
Cymraeg            

 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education