Is-raddedig

Mae yna nifer o gronfeydd arian a chymorth ar gael i chi fel athro/athrawes dan hyfforddiant tra’ch bod yn cwblhau eich cwrs. Mae’r hyn y byddwch yn gymwys i’w dderbyn yn dibynnu ar y math o gwrs Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon (HCA) y byddwch yn ei ddilyn, lle yr ydych fel arfer yn byw, y pwnc yr ydych yn cael eich hyfforddi i’w addysgu a lle yn union yr ydych yn hyfforddi, yn ogystal â’ch amgylchiadau personol.

Ar gyfer myfyrwyr yn amodal ar y cais a chymhwyster

Cymorth Ariannol Ychwanegol
Ffynonellau posibl eraill yw:  

  • Y Cynllun Bwrsarïau Cenedlaethol
  • Cronfeydd Mynediad a Chaledi
  • Y Lwfans Myfyrwyr Anabl
  • Cymorth Gofal Plant
  • Grant Oedolion Dibynnol

Cwmnïau Cyllid Myfyrwyr
I gael gwybodaeth bellach, argymhellir eich  bod yn cysylltu â'ch Cwmni Cyllid Myfyrwyr a fydd yn gallu rhoi gwybodaeth a chyngor manwl i chi am y broses gwneud cais:

Os ydych fel rheol yn byw yng:
Cymru -
www.studentfinancewales.co.uk
Lloegr - https://www.gov.uk/browse/education/student-finance
Gogledd Iwerddon - www.studentfinanceni.co.uk
Yr Alban - www.saas.gov.uk/

Yr UE - www.nidirect.gov.uk/contacts/contacts-az/student-finance-services-european-team

Am wybodaeth ddefnyddiol iawn gan wefan Gyllid Myfyrwyr Cymru, cliciwch isod: 

 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education