Digwyddiadau

Bydd cynrychiolwyr o Fforwm Cymru dros Recriwtio ar gyfer Hyfforddi Athrawon ac Addysg yn bresennol mewn nifer o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.

Dewch draw i gael mwy o wybodaeth am y dewis helaeth o gyrsiau hyfforddi athrawon ac addysg a gynigir ar draws Cymru.

DIWRNODAU AGORED / FFEIRIAU ASTUDIO ÔL-RADD / DIGWYDDIADAU GWYBODAETH TAR 

Trefnir y rhain trwy gydol y flwyddyn. Maent yn ffordd ardderchog i ddysgu mwy am y cwrs y mae ddiddordeb gennych ei astudio. Rydym yn argymell i chi glicio drwy am wybodaeth bellach.

Prifysgol Fetropolitan Abertawe 

Neu, os oes cwestiwn penodol gyda chi, cewch chi ebostio un o’n cynrychiolwyr:

 
Prifysgol Aberystwyth: Carolyn Gittins, cjj@aber.ac.uk
Prifysgol Bangor: Lowrian Williams education@bangor.ac.uk
Prifysgol Cymru, Newport: Kerie Green Kerie.green@newport.ac.uk
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Alison Evans alisonevans2@uwtsd.ac.uk 
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd: Andrew Pickford
apickford@cardiffmet.ac.uk
Prifysgol Fetropolitan Abertawe: Kim Wills kim.wills@smu.ac.uk 

 Some of the representatives of the Teacher Training & Education Recruitment Forum Wales

 

 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education