Noweddion Personol

Noweddion personol

Felly beth yw’r rhinweddau personol sy’n gwneud athro da? Gwyliwch ein fideo a dysgwch am rai o’r nodweddion mae disgyblion ysgol uwchradd yn eu cyfrif yn bwysig. Pan fyddwch yn gwneud cais, meddyliwch am eich rhinweddau personol cryfaf, rhowch enghreifftiau o sut rydych wedi eu defnyddio ac eglurwch sut gallent eich helpu i fod yn athro/athrawes effeithiol. (Darllen mwy Saesneg yn unig)

Beth sy’n gwneud athro da?

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education