Ysgolion Annibynnol

Ysgolion Annibynnol

Gall uchafswm o 2 le heb eu cyllido (o’r 6 lle sydd heb eu cyllido sydd ar gael ar gyfer pob canolfan HCA) gael eu defnyddio ar gyfer ceisiadau gan ysgolion uwchradd annibynnol. Er hynny, dim ond ar gyfer ymgeiswyr sydd am gael eu hyfforddi mewn pynciau â blaenoriaeth sef mathemateg, ffiseg, cemeg, ieithoedd tramor modern, TGCh/ Gwyddoniaeth Cyfrifiadurol a Chymraeg, y gellir eu defnyddio.
 
Mae'n rhaid i'r holl geisiadau gael eu cyflwyno i ganolfan HCA a all ystyried a'u cymeradwyo hyd at 2 gais ym mhob canolfan yn y sector annibynnol ar gyfer y categori hwn.
 
Ni fydd grantiau cyflog a grantiau hyfforddi ar gael ar gyfer lleoedd yn y categori hwn a bydd angen i'r Ganolfan HCA adennill yr holl gostau'n uniongyrchol o’r ysgol.  Mater i'w drafod rhwng y Ganolfan HCA a'r ysgol yw lefel y costau hyn.
 
Cymwysterau mynediad. Cewch fwy o gyngor a gwybodaeth o dan Rhaglenni Ysgolion Uwchradd
 

YN ÔL I HAFAN RhAG

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education