Diwrnodau Blasu

A ydych yn meddwl tybed ai addysgu uwchradd yw’r yrfa i chi?

Dewch draw i Ddiwrnod Blasu i weld a yw addysgu uwchradd yn addas i chi!

Trefnir Diwrnodau Blasu gan ddarparwyr unigol o hyfforddiant i athrawon yng Nghymru trwy gydol y flwyddyn, ac maent, fel rheol, am ddim.  Er y bydd y rhaglenni’n amrywio, dyma rai o’r pethau a brofwch:

  • Cyfle i arsylwi gwersi mewn ysgol uwchradd leol
  • Cael dealltwriaeth o waith athro
  • Cyngor ar y llwybr a gymerwch at y proffesiwn addysgu
  • Cyfarwyddyd ar wneud cais a chael cyfweliad

Mae Diwrnod Blasu Addysgu Uwchradd ar gael yn rhad ac am ddim ym Mhrifysgol De Cymru ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Mercher 4 Rhagfyr 2013
     
     
  • Dydd Mercher 5 Chwefror 2014

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y Diwrnod Blasu Uwchradd a sut i fynychu.

Lleoliad Blas ar Waith GO Wales

Gall myfyrwyr a graddedigion yng Nghymru wneud cais ar gyfer Lleoliad Blas ar Waith GO Wales, sef cyfnod o brofiad gwaith di-dâl mewn unrhyw sefydliad sector cyhoeddus neu breifat. Gallwch ofyn am Leoliad Blas ar Waith mewn ysgol i gael profiad yn yr ystafell ddosbarth. Mae mwy o wybodaeth a chyngor ar gael gan eich man astudio. Cliciwch yma i gael rhestr o gysylltiadau.

 

 

 

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education