Edrych i ddysgu, ond heb y lleiafswm o bynciau TGAU?

Mae’n bwysig ichi drafod â darparwr y cwrs priodol unrhyw ddiffyg a fo gennych o ran lleiafswm gofynion derbyn. Efallai y bydd cymwysterau eraill yn dderbyniol, os ydynt yn cynnwys Saesneg a mathemateg (a gwyddoniaeth ar gyfer y sector cynradd). Er enghraifft, Cwrs Mynediad (Access) lle cymeradwywyd Saesneg/ mathemateg/ gwyddoniaeth fel cymwysterau cyfwerth â TGAU. Mae hyn yn 12 OCN Lefel 2 a 3 OCN credydau lefel 3 ym mhob pwnc fel arfer.
 
Mae darparwyr rhai cyrsiau yn cynnig cyfle ichi sefyll prawf cyfwerth â TGAU os ydych yn gwneud cais i hyfforddi fel athro/ athrawes uwchradd.
 
Fel arall, ystyriwch ddilyn cwrs TGAU neu Fynediad Agored yn rhan-amser ar Goleg Addysg Bellach lleol.

Cliciwch yma am ganllawiau ar gyfer y cytunwyd UCET cymwysterau cyfwerth i iaith TGAU Saesneg a gradd B mathemateg ar gyfer mynediad cychwynnol addysg a hyfforddiant athrawon yng Nghymru.

Yn Ganolfan (CAADOC), rydym ar hyn o bryd yn derbyn unrhyw rai o'r cymwysterau cyfwerthedd y cytunwyd arnynt gan Gyngor y Prifysgolion ar gyfer Addysgu Athrawon ('UCET') ac yn cydnabod dyfarniadau haen uwch a wneir gan www.equivalencytesting.com yn rhai cyfwerth â gradd B mewn Mathemateg a Saesneg iaith.

Canol fan De-ddwyrain Cymru ar gyfer Addysg a Hyfforddiant Athrawon, (SEWCTET) ar hyn o bryd yn derbyn unrhyw un o'r cymwysterau cyfwerth UCET-y cytunwyd arnynt ac yn cynnig cyfleoedd astudio pellach ar gyfer y rhai sydd eisoes gradd C. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Cysylltwch â darparwr eich cwrs i weld a yw eich cymhwyster yn gyfwerth â TGAU gradd B neu uwch.

North and Mid Wales Centre of Teacher Training  South East Wales Centre for Teacher Education South West Wales Centre for Teacher Education